Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

 • posudky k pracovní činnosti pracovnělékařská péče (vstupní, výstupní, periodické) 500,-
 • vyšetření pro účely vydání posudku k řízení motorových vozidel 350,-
 • vyšetření pro účely vydání posudku k řízení motorových vozidel po 60. roce 300,-
 • vyšetření pro účely vydání zbrojního průkazu 500,-
 • vyšetření pro účely vydání potravinářského průkazu 350,-
 • vyšetření pro profesní účely (svářeči, jeřábníci, vazači, kurzy, školení) 420,-
 • výpis ze zdravotní dokumentace (pro pracovnělékařskou péči) 300,-
 • vyplnění žádosti do ústavu sociál. péče, DD 200,-
 • vyjádření k rekreační sportovní činnosti, studium na VŠ, dětské tábory 250,-
 • vyplnění pojistky (úraz, bolestné) á 15 min 400,-
 • infuzní terapie, podání 1 infuze 100,-